Kursy maturalne w Zamościu Akademia maturzysty


Start Informacje ogólne Płatności Dokumenty Dane kontaktowe

Kursy przygotowawcze do matury 2020
prowadzone przez doświadczonych nauczycieli zamojskich
szkół średnich.


Informacje ogólne

 • Akademia Maturzysty jest organizatorem kursów przygotowawczych do matury z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia. Matura 2020 Zamość
 • Kurs przygotowuje do obu części egzaminu z danego przedmiotu: ustnej i pisemnej, a także do obu poziomów: podstawowego i rozszerzonego.
 • Kurs jest organizowany w okresie od września 2019 roku do kwietnia 2020 roku i obejmuje od 100 do 120 godzin (w zależności od przedmiotu). Każde spotkanie trwa 3 lub 4 godziny lekcyjne, ustalone przez grupę w porozumieniu z prowadzącym.
 • Uczestnik kursu otrzyma od organizatora wszystkie potrzebne materiały.
 • Zajęcia prowadzone będą w grupach 12-16 osobowych. Akademia maturzysty
 • W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z organizacji kursu, o czym poinformuje chętnych najpóźniej do 30 września 2019 roku.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w kursie odbywa się za pośrednictwem złożonego formularza w siedzibie firmy (zgłoszenie dostępne jest w dziale "Dokumenty"). Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania limitu miejsc.
 • Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc oferowanych na danym kursie, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. • Kursy maturalne w Zamościu Matura 2020 Zamość
  tel. kontaktowy: 502 52 30 10, email: biuro@akademiamaturzysty.pl, adres: ul. Orla 1B/5, 22-400 Zamość