Akademia Maturzysty jest organizatorem kursów przygotowawczych do matury z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia.

Kursy prowadzą: Maria Bubiłek (matematyka), Grażyna Andruszek (chemia), Krzysztof Bałuka (biologia)

Kurs maturalny przygotowuje do obu części egzaminu z danego przedmiotu: ustnej i pisemnej, a także do obu poziomów: podstawowego i rozszerzonego. Kurs jest organizowany w okresie od września do kwietnia następnego roku i obejmuje od 100 do 120 godzin (w zależności od przedmiotu). Każde spotkanie trwa 3 lub 4 godziny lekcyjne, ustalone przez grupę w porozumieniu z prowadzącym. Uczestnik kursu otrzyma od organizatora wszystkie potrzebne materiały. Zajęcia prowadzone będą w grupach 12-16 osobowych.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z organizacji kursu, o czym poinformuje chętnych najpóźniej do 30 września. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie odbywa się za pośrednictwem złożonego formularza w siedzibie firmy (zgłoszenie dostępne jest w dziale „Dokumenty”). Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania limitu miejsc.Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc oferowanych na danym kursie, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.